Hoe kan je een SWOT Analyse maken?

In dit artikel leer je wat een SWOT Analyse inhoudt, hoe je een SWOT Analyse kan maken aan de hand van een voorbeeld en waarom je dat zou willen.

Heb je wel eens een sollicitatiegesprek gehad? De kans is groot dat je dan wel eens de vraag hebt gehad ‘wat zijn jouw sterktes en zwaktes?’.

Na mijn studie ben ik gelijk iets voor mij zelf begonnen, maar ik heb een behoorlijk aantal sollicitatiegesprekken gehad voordat ik een stageplek had gevonden die ik leuk vond.

In vrijwel elk gesprek kwam deze vraag terug. Als voorbereiding op de gesprekken bedacht ik daarom alvast een antwoord. Ik was een beetje een luie student dus in plaats van echt serieus na te denken over mijn sterktes en zwaktes, zocht ik op Google naar voorbeelden en koos ik antwoorden uit die ik het meest met mijzelf associeerde.

Je probeert sterktes te bedenken die je niet te arrogant doen over laten komen, zodat diegene met wie je een gesprek voert geen hekel aan je krijgt. En tegelijkertijd probeer je geen zwaktes te bedenken die de kans op een baan doen afnemen.

Op zich werkte dit voor mij prima maar je krijgt wel een beetje standaard antwoorden. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat bedrijven vaak dezelfde antwoorden voorbij horen komen.

Creatief, leergierig, doorzettingsvermogen, initiatief nemen.. ik ben bang dat ik al dit soort antwoorden wel eens in gesprekken heb uitgeprobeerd.

Heb je je wel eens afgevraagd wat nou echt jouw sterktes zijn? Destijds zag ik het nut onvoldoende er van in om hier over na te denken, ik wou gewoon aangenomen worden.

Nu zie ik in dat de SWOT Analyse belangrijker is dan ik in eerste instantie dacht. Een SWOT analyse is een krachtige manier om bijvoorbeeld iets te analyseren en je de mogelijkheid te geven hier direct iets mee te doen. Een SWOT Analyse helpt je bijvoorbeeld te problemen te identificeren en geeft inzicht hoe je dit kan oplossen.

Vaak wordt een SWOT Analyse gebruikt voor een analyse van een bedrijf/organisatie maar je kan het in principe overal voor gebruiken. Ook voor een persoonlijke analyse.

Inhoudsopgave

Wat is een SWOT Analyse

Om de strategie (van een bedrijf) te bepalen is het verstandig om inzicht te krijgen in waar je goed in bent en waarin juist niet goed. En waar kansen en bedreigingen liggen.

Als je wilt groeien zal je waarschijnlijk doelen voor je bedrijf of voor jezelf bedenken en een plan bedenken hoe je deze doelen kan verwezenlijken.

Het is echter belangrijker om ervoor te zorgen dat je een haalbaar plan bedenkt. De SWOT Analyse is een eenvoudig framework die je hier goed voor kan gebruiken.

SWOT is een afkorting voor:

  • Strength (sterktes)
  • Weaknesses (zwaktes)
  • Opportunities (kansen)
  • Threats (bedreigingen)

De sterke en zwakke punten, van bijvoorbeeld een onderneming, worden gezien als interne factoren en kansen en bedreigingen als externe factoren.

Op basis van de interne en externe analyse kan je vervolgens een strategisch plan ontwikkelen. Hoe je dit precies doet zal ik later in dit artikel aan de hand van een voorbeeld laten zien.

Eerst geef ik wat meer toelichting op de 4 elementen van een SWOT Analyse. Voor het gemak leg ik eerst uit wat de SWOT Anaylse inhoudt voor bedrijven, omdat het meestal hiervoor gebruikt wordt. Aan het eind van dit artikel zal ik dit vertalen naar een persoonlijke SWOT Analyse.

Strength: dit zijn factoren waar je zelf invloed op hebt. Dingen die het bedrijf goed doet. Als je niet goed weet wat dit zijn, kan het helpen om na te denken hoe jouw bedrijf zich onderscheid van andere bedrijven. Wat doet jouw bedrijf beter dan je concurrentie?

Voorbeelden van sterktes zijn: een sterk merk identiteit, deskundig personeel, toegang tot een bepaald productieproces, expertise op een bepaald onderwerp, goede communicatie naar klanten, loyaal klantbestand, etc.

Door hier goed over na te denken kan je helder krijgen wat de Unique Selling Proposition (USP) is van het bedrijf.

Weakness: dit zijn ook factoren waar je invloed op hebt. Om te groeien met je bedrijf is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er beter kan. Het is belangrijk om hier eerlijk en realistisch in te zijn.

Denk na over wat je beter zou kunnen doen. Ook hierbij kan het helpen door te kijken wat de concurrentie doet, in dit geval door te kijken wat ze beter doen dan jij.

Voorbeelden van zwaktes zijn: hoog verloop van personeel, geen duidelijke merk identiteit, een tekort aan kapitaal, trage/niet slagvaardige beslissingen, etc.

Opportunities: deze factoren behoren tot de externe analyse en heb je dus minder/geen invloed op. Je gebruikt een SWOT Analyse in dit geval dus om verschillende kansen te identificeren. In sommige gevallen is het ook mogelijk om kansen te creëren.

Door goed inzicht te hebben in welke kansen zich voordoen voor jouw bedrijf kan je er op tijd van profiteren en je concurrentie voor blijven.

Dit hoeven niet per definitie enorme kansen te zijn. Ook kleine kansen bieden de mogelijkheid om je bedrijf voordeel te geven ten opzichte van de concurrentie.

Het kan helpen om naar trends te kijken maar ook zaken als wetgeving vanuit de overheid kunnen kansen bieden.

Voorbeelden van kansen zijn: verandering in levensstijl van de bevolking, demografische veranderingen, etc.

Threats: bedreigingen behoren ook tot de externe factoren. Misschien komt er een concurrerend bedrijf zich vestigen in dezelfde plaats of veranderd de wetgeving voor jouw product.

Bedreigingen klinkt eng, maar iedereen heeft ermee te maken. Door er bewust van te zijn wat mogelijk bedreigingen zijn voor jouw bedrijf, kan je nadenken en handelen om de impact van deze bedreigingen zo klein mogelijk te maken.

Het kan helpen door na te denken over welke obstakels er extern (kunnen) zijn die voorkomen dat jij jouw dienst/product kan verkopen.

Voorbeelden van bedreigingen zijn: veranderingen in het productieproces, verandering in wetgeving, demografische veranderingen, etc.

Om je te helpen met het invullen van een SWOT Analyse heb ik een overzicht gemaakt met vragen die je jezelf per element kan stellen.

Er zijn uiteraard nog veel meer vragen die je jezelf kunt stellen, maar ik hoop dat dit je goed op weg helpt.

Waarom is een SWOT Analyse belangrijk?

Een SWOT Analyse is een handige manier om inzicht te krijgen in je bedrijf. Het geeft een goed inzicht waar je bedrijf staat en waarin je nog kan verbeteren.

Er zijn verschillende manieren om je bedrijf of jezelf te analyseren, SWOT is slechts een van de mogelijkheden die je kan gebruiken.

De reden waarom ik SWOT een handige analyse tool vind is omdat je ermee eenvoudig dingen kan identificeren.

Je hebt bijvoorbeeld gelijk duidelijk waar je zwaktes liggen. Nadat je klaar bent met je analyse heb je alles wat je nodig hebt om een strategie te ontwikkelen om je zwaktes te verbeteren.

Het helpt je om verder te bouwen op wat je al goed doet, geeft inzicht in welke kansen je kan benutten, maakt duidelijk waarin je je nog kan verbeteren en helpt bedreigingen te minimaliseren.

Kortom het identificeren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen is een goed startpunt om een (haalbaar) strategisch plan te bedenken.

Voorbeeld van een SWOT Analyse

In dit voorbeeld laat ik een SWOT Analyse zien van een fictieve sportschool. De reden waarom ik voor een sportschool heb gekozen is omdat hiervan de elementen voor veel mensen hopelijk duidelijk zijn.

Het helpt natuurlijk kansen en bedreigingen te identificeren als je de markt waarin je actief bent goed kent. Als ik een SWOT Analyse zou maken voor een webdesign bureau, dan ben ik bang dat bijvoorbeeld sommige kansen te technisch worden en niet iedereen het begrijpt. Vandaar een fictieve sportschool.

Het is een nieuwe sportschool die zich vestigt in een plaats waarin al een (oude) sportschool lang actief is.

Sterktes: dit zijn de factoren die een bedrijf goed doet en wat je onderscheid van de concurrentie.

In dit voorbeeld is dat: nieuwe kwalitatief goede apparatuur, gekwalificeerd personeel, centraal gelegen locatie en online goed vertegenwoordigd (website).

Zwaktes: dit zijn de factoren die binnen het bedrijf verbeterd moet worden.

In dit voorbeeld is dat: nog geen loyaal klantenbestand, beperkt aantal groepslessen, te drukke piekuren, geen personal trainers

Kansen: dit zijn de factoren waarmee het bedrijf kan groeien en nieuwe klanten kan aantrekken.

In dit voorbeeld is dat: toenemende bezorgdheid over gezondheid, buiten sporten in kleine groepjes, meer diensten aanbieden (zoals voedingsadvies), groeiende vraag naar fitness.

Bedreigingen: dit zijn factoren in de omgeving die een negatieve impact hebben op de groei van het bedrijf.

In dit voorbeeld is dat: een andere sportschool in de nabije omgeving met een loyaal klantenbestand, andere sportscholen zijn gespecialiseerd in groepslessen, groeiende behoefte om buiten te sporten, Het reëel besteedbaar inkomen daalt.

Al deze punten vul je vervolgens in een tabel. Later in dit artikel laat ik zien hoe je eenvoudig een template hiervoor kan gebruiken.

Je kan ervoor kiezen om deze punten uit te werken op 1 pagina maar je kan er net zo goed 20 pagina’s overschrijven.

Als je daarmee klaar bent heb je een goed overzicht van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw bedrijf.

De volgende stap kan dan zijn om op basis hiervan een strategie te ontwikkelen. Een manier om dat te doen is door gebruik te maken van een confrontatiematrix. Aan het eind van dit artikel laat ik zien hoe dit werkt.

Een persoonlijke SWOT Analyse

Ik gebruik SWOT Analyses alleen voor mijn bedrijf, maar je kan het overal op toepassen. Ook op jezelf.

Ik ben hier zelf niet zo’n voorstander van maar wellicht vind jij het wel fijn. Daarom laat ik ook zien hoe je een persoonlijke SWOT Analyse kan maken.

Kans is ook vrij groot dat je dit wel eens voor je studie moet doen. Vanuit mijn studententijd herinner ik mij in ieder geval dat ik dit talloze keren heb moeten doen voor ‘studieloopbaan begeleiding’.

Hieronder licht ik de 4 elementen toe voor een persoonlijke SWOT.

Sterktes: de interne elementen, zoals sterktes, zijn het makkelijkst te vertalen naar een persoonlijke analyse.

Vraag jezelf bijvoorbeeld af welke eigenschappen jij hebt die andere niet hebben. Dit kunnen bepaalde vaardigheden zijn, diploma’s of je netwerk.

Zwaktes: een eenvoudige manier om erachter te komen wat je zwaktes zijn is door jezelf af te vragen welke taken je liever niet doet.

Bij een bepaalde baan moest ik bijvoorbeeld af en toe telefonisch overleg doen met een bedrijf in Amerika. Ik voelde mij hier niet comfortabel bij. Ik wist dus dat in het Engels telefoneren een zwakte van mij was.

Een andere manier is door te kijken welke slechte gewoontes je hebt. Ben je bijvoorbeeld snel gestrest? Of ben je communicatief niet zo vaardig? Misschien kom je wel vaak te laat. Dit zijn allemaal mogelijke zwaktes die je op kan schrijven.

Het is niet de bedoeling om negatief over je zelf te denken, maar door objectief zwaktes te noteren kan je inzicht krijgen in welke eigenschappen jou terughouden in wat je wilt bereiken.

Stel je hebt een angst om voor groepen te spreken en je wilt docent worden. Als je weet dat dit je zwakte is maar het belangrijk is voor je carrière, dan weet je dat je hieraan moet werken.

Dit betekend overigens niet dat je geen zwaktes mag hebben of dat je er per definitie iets aan moet doen. Ik vind veel bellen bijvoorbeeld niet fijn en voor een baan die ik heb gehad in het verleden moest ik dat wel doen. Ik had er voor kunnen kiezen om hieraan te werken zodat dit niet langer mijn zwakte is. Ik had er destijds echter voor gekozen dat deze baan gewoon niet het meest ideaal is voor mij.

Niemand wil graag zwaktes hebben, maar het identificeren van je zwaktes kan je ook gewoon een inzicht geven welk pad voor jou het meest geschikt is.

Kansen: dit zijn externe elementen. Je kan bijvoorbeeld kijken naar welke trends zich afspelen in de markt waarin jij je begeeft en welke kansen dit jou biedt.

Je kan ook kijken naar wat andere niet goed doen en hoe jij hiervan kan profiteren.

Stel je werkt bij een bedrijf en je ziet dat er een bepaalde behoefte is binnen het bedrijf die nog niemand vervult. Wellicht is dit een kans voor jou.

Heb je nog geen werk maar heb je wel een groot netwerk? Ook dit is een kans.

Ik heb bijvoorbeeld een blog. Als ik meerdere vragen krijg van bezoekers, dan weet ik dat dit mogelijk een kans biedt om een oplossing/product te bedenken voor hun vraag. Als jij bij een bedrijf werkt en je hoort vaak dezelfde vraag voorbij komen, dan kan je dit dus zien als een kans.

Bedreigingen: ook dit zijn externe factoren. Stel je doet een bepaald soort werk en er komt een technologie aan die jouw werk overbodig maakt, dan is dat een grote bedreiging.

Maar het hoeft niet per definitie zo’n grote bedreiging te zijn, het kan ook zijn dat jij en andere mensen dezelfde functie willen.

Misschien veranderen de eisen voor je huidige baan? Of verandert de wetgeving. Dan is dat een bedreiging voor je.

Zoals gezegd maak ik zelf geen gebruik van persoonlijk SWOT Analyses omdat ik niet teveel wil plannen, maar als ik het zou doen dan zou ik kijken naar de sterktes die ik heb opgeschreven en mijzelf afvragen hoe ik hiermee mogelijke kansen kan benutten.

Het zelfde geldt voor de zwaktes. Het is niet erg om zwaktes te hebben, maar het kan interessant zijn om jezelf af te vragen of het verbeteren van bepaalde zwaktes je helpt bepaalde kansen te benutten.

Door je sterktes en zwaktes te identificeren krijg je inzicht in de dingen waar je goed in bent, weet je aan welke je zwaktes je kan werken en kan je kansen die zich voordoen benutten.

SWOT Analyse Template

Je kan een SWOT Analyse zo uitgebreid of simpel maken als je zelf wilt. Zo kan het een document van 15 pagina’s zijn maar het kan ook prima op 1 pagina.

Wat helpt om het overzichtelijk te houden is om in het kort de 4 elementen in een soort van tabel weer te geven.

Een voorbeeld van hoe je template eruit kan zien is hieronder weergegeven:

Ik heb de kleuren van mijn website gebruikt in dit template, maar je kan eenvoudig iets soortgelijks maken.

Ik gebruik hier de tool Canva voor, omdat dit gratis en gebruiksvriendelijk is maar met programma’s zoals Office, Paint, Photoshop, etc kan het ook.

Als je een SWOT Analyse voor je studie of werk maakt, is het verstandig het mooi op te maken.
Het voorbeeld hierboven heb ik letterlijk in 1 minuut gemaakt met Canva.

Je kan hiermee eenvoudig met een leegdocument iets maken of je zoekt op ‘swot-analyse’ (dit heb ik gedaan) en kiest uit een van sjablonen.

Daarna is het enkel een kwestie van je gegevens invoeren en eventueel het design wat aanpassen. Je hebt hier geen enkele technische kennis voor nodig.

Een strategie bedenken

Als je klaar bent met het invullen van de SWOT Analyse heb je als het goed is goed in kaart gebracht wat jouw sterktes en zwaktes zijn (interne analyse) en welke kansen en bedreigingen (externe analyse) er mogelijk zijn.

Dit vormt een goed startpunt voor het bedenken van een strategisch plan. Een van de manieren waarmee je dit kan doen is de confrontatiematrix.

Dit houdt in dat je de verschillende onderdelen van de SWOT Analyse met elkaar koppelt.

Een sterk punt biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een kans te benutten. Maar een zwak punt kan je ook koppelen met een kans en hierdoor een zwak punt veranderen in een sterkte.

In het voorbeeld van de fictieve sportschool is bijvoorbeeld een zwakte dat er een beperkt aantal groepslessen is en dat het druk is op piekuren. Een van de kansen is dat er een groeiende behoefte is om in kleine groepjes buiten te sporten. Deze zwaktes kan je dus goed koppelen aan de kans.

Door buitenactiviteiten toe te voegen aan het assortiment verlaag je de drukte op piekuren en wordt het aanbod aan groepslessen vergroot. Hiermee probeer je meerdere zwaktes te verbeteren. En je speelt gelijk in op een kans, namelijk een groeiende behoefte om buiten te sporten.

Bedreigingen, bijvoorbeeld een toenemende concurrentie, kan je proberen te minimaliseren door sterke punten te benadrukken in je marketing.

Door verschillende factoren met elkaar te koppelen kunnen meerdere strategische opties ontstaan. Deze kan je daarna evalueren om te bepalen welke strategie jouw voorkeur heeft.

Conclusie

De SWOT Analyse is een eenvoudige manier om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw bedrijf te identificeren en analyseren.

Het helpt je bij het bedenken van een strategisch plan waarmee je kan focussen op hetgeen wat je al goed doet en geeft een duidelijk beeld waarin je je nog kan verbeteren.

Het geeft daarnaast inzicht in mogelijke kansen die je kan benutten je zodat je bedrijf verder kan groeien en biedt de mogelijkheid gevaren te minimaliseren.

Je kan SWOT Analyses in principe overal voor gebruiken en ik hoop dat dit artikel je heeft laten zien dat dit zinvolle informatie op kan leveren.

Zoals wel vaker zie je tijdens je ‘schoolperiode’ niet altijd het nut in van de dingen die behandeld worden op school. Ik ervaarde de SWOT Analyse ook als iets dat ik gewoon moest doen voor school en nadat ik afgestudeerd was keek ik er niet meer naar om.

Ik heb nu in korte tijd een SWOT Analyse gemaakt voor mijn eigen bedrijf. Ik had zoveel kansen in mijn hoofd waardoor ik soms niet goed wist waar ik bij op moest focussen. Maar door dit in een eenvoudige tabel inzichtelijk te maken kon ik door mijn sterktes te koppelen aan kansen een goede strategie bedenken en mij te focussen op de kansen die goed bij mijn sterktes passen.

Ik hoop op een zelfde soort effect voor jou tijdens het maken van een SWOT Analyse. Als je ergens vragen over hebt kan je mij een berichtje sturen.